Báo giá

Thông tin báo giá

Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ

Liên hệ ngay với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết về từng sản phẩm, dịch vụ.

GÓI STARTER

Đơn vị có số lượng người dùng giới hạn
Liên hệ
 • Toàn quyền truy cập hệ thống
 • Hỗ trợ đăng ký người dùng sử dụng
 • Dung lượng 1G/năm
 • Hỗ trợ cấu hình quy trình của đơn vị lên hệ thống
 • Miễn phí toàn bộ ứng dụng có sẵn trên hệ thống
 • Liên tục cập nhật tính năng mới
 • Phone, Online & Email Support
 • -

GÓI PROFESSIONAL

Phổ biến nhất
Liên hệ
 • Toàn quyền truy cập hệ thống
 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Hỗ trợ cấu hình quy trình của đơn vị lên hệ thống
 • Miễn phí toàn bộ ứng dụng có sẵn trên hệ thống
 • Dung lượng 3G/năm
 • Liên tục cập nhật tính năng mới
 • Phone, Online & Email Support
 • -

GÓI BUSINESS

Triển khai tại đơn vị
Liên hệ
 • Triển khai trên hạ tầng tại đơn vị
 • Tùy biến hệ thống theo yêu cầu của đơn vị
 • Hỗ trợ cấu hình quy trình của đơn vị lên hệ thống
 • Miễn phí toàn bộ ứng dụng có sẵn trên hệ thống
 • Liên tục cập nhật tính năng mới
 • Bản quyền vĩnh viễn
 • Phone, Online & Email Support
 • Hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị

Gửi thông tin tới chúng tôi để nhận được báo giá